Dodano do koszyka
#
Nazwa Produktu (ilość gram)
Wartość: 36,99 zł
Brakuje: 120,00 zł do darmowej wysyłki
 
 
 

Kawy i herbaty świata – regulamin zakupów

 

obrazek

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY KLIENCI

W trosce o Wasze pomyślne i udane zakupy bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem naszego sklepu internetowego z herbatami i kawami.

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.herbata-kawa.pl jest własnością firmy:

Herbata-Kawa.pl s.c.
ul. Słodowa 4
83-400 Kościerzyna
NIP: 591-169-36-60
REGON: 221710377
Rachunek bankowy PKO BP SA:   37 1020 1879 0000 0102 0028 4992

Składając zamówienie w naszym sklepie akceptujecie Państwo następujący regulamin:

§1 Postanowienia wstępne

 1. Przez słowo "Klient" rozumie się osobę, która złożyła zamówienie w Sklepie.
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

§2 Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę http://www.herbata-kawa.pl
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do Sklepu.
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia, zostaje zawarta umowa pomiędzy zamawiającym a firmą Herbara-Kawa.pl s.c. . Herbara-Kawa.pl s.c. zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 4. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia wraz z unikatowym numerem identyfikacyjnym. Zalecamy również umieszczanie tego numeru oraz imienia i nazwiska w tytule wpłaty przy dokonywaniu płatności na nasze konto bankowe.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności PayU - po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty,
  • w przypadku formy płatności za pobraniem - w chwili wpłynięcia formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej Sklepu.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez  Herbata-Kawa.pl s.c. zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu pierwszym pkt 6. W przypadku braku na stanie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców spółki  Herbata-Kawa.pl s.c. nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie przewidzianym w przepisach prawa.
 7. Jeśli zamawiający wybrał formę zapłaty za pobraniem, to po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu zamówienia przez pracownika firmy Herbata-Kawa.pl sc, przesyłka zostanie wysłana w ciągu około 24 godzin od daty złożenia zamówienia.
 8. Jeśli zamawiający wybrał formę zapłaty przedpłata na konto, to przesyłka zostanie wysłana w ciągu około 24 godzin od daty wpłynięcia zapłaty za złożone zamówienie na konto bankowe w PKO BP SA   nr 37 1020 1879 0000 0102 0028 4992 firmy Herbara-Kawa.pl s.c.. W przypadku zapłaty elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU - platnosci.pl wysyłka nastąpi w ciągu 24 godzin od daty potwierdzenia wpłaty przez system PayU.
 9. Zamawiający ma możliwość kontrolowania stanu realizacji zamówienia oraz składania ewentualnych reklamacji po zalogowaniu się na stronie http://www.herbata-kawa.pl. Korzystanie z owej usługi będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zamawiający podczas logowania poda swój e-mail i hasło dostępu, które można zdefiniować po wysłaniu formularza zamówienia. Jeśli zamawiający nie zarejestruje się opcja ta nie będzie dostępna.
 10. Od momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami, zamawiający powinien otrzymać ją w ciągu 2 - 4 dni roboczych.
 11. Jeśli z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia będzie niemożliwa, zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 12. Do zamówienia przekraczającego 120 zł, nie są doliczane koszty przesyłki zamówienia w przypadku opcji przedpłaty na konto oraz w przypadku płatności poprzez PayU. W przypaku wyboru płatności "za pobraniem" koszt wysyłki zamówienia również leży po stronie sklepu www.herbata-kawa.pl , jednak klient ponosi koszt 6 zł. wynikający z kwoty dodatkowo pobieranej przez dostawce przesyłki opłaty z tytułu pobrania i przesłania środków pieniężnych na nasz rachunek bankowy.
 13. Sklep jest fizycznie obsługiwany w godzinach 10.00-18.00 w dni powszednie.
 14. Zamówienia przyjmowane są przez cały rok, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18, w soboty, niedziele i Święta będą rozpatrywane, a następnie realizowane następnego dnia roboczego.
 15. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania już znajdujących się w sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 17. Możliwe są następujące formy zapłaty:
  • Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
  • Przelew - w przypadku braku wpływu zapłaty za zamówiony towar przez okres dłuższy niż 10 dni licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia, zamówienie to zostaje usunięte z systemu.
  • Płatnośc elektroniczna poprzez syetem PayU - platnosci.pl - po złożeniu zamówienia i wyboru opcji zapłaty platnosci.pl następuje przekierowanie na stroną PayU, gdzie możliwe jest dokonanie zapłaty za zamówienie.
 18. W przypadku zamówienia na kwotę przekraczającą 500 zł Sklep może zażądać przedpłaty w wysokości maksymalnej 60% wartości zamówienia.

§3 Gwarancje i reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  Poniższe punkty regulują kwestie związane z procedurą zwrotu towaru:
  • Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.Zwrot towaru nie dotyczy wyrobów, które są wykonywane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie Klienta dokonano jakichkolwiek zmian odbiegających od standardu wyznaczonego przez dany produkt.
  • Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.
  • Zwrot towaru należy uzgodnić uprzednio ze Sklepem - drogą e-mailowa, listową lub telefoniczną.
  • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz paragon, a także podać numer konta bądź dane teleadresowe, na jakie Sklep powinien zwrócić zapłatę. Wzór oświadczenia od umowy znajduje się w & 6 niniejszego regulaminu.
  • Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
  • W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sklep zwraca pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy i podanym numerem konta bądź danymi teleadresowymi do zwrotu.
  • Sklep nie przyjmuje żadnych zwrotów za pobraniem.
  • W chwili odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem, który podejmie działania w celu wyjaśnienia sprawy.
  • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer
   zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających warunki opisane w Regulaminie, Sklep gwarantuje zwrot należności drogą przelewu bankowego/przekazu pocztowego na wskazane przez zamawiającego konto lub na adres pocztowy wskazany przez zamawiającego.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. dane osobowe nabywcy wprowadzone są do naszej bazy wyłącznie w celach realizacji zamówień. Nie będą one udostępniane innym podmiotom, chyba, ze jest to całkowicie niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia (dane są przekazywane Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki zgodnie z wybraną formą dostawy). Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych zgromadzonych w naszej bazie. Wszelkie sprawy odnośnie polityki prywatności w naszym sklepie prosimy kierować bezpośrednio do siedziby naszej firmy.

§5 COOKIES

Sklep internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

 • Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów strony www.herbata-kawa.pl, w celu dostosowania wyglądu witryny do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklep internetowy, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego;
 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

§5 WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY


................................................                                                                                                                              ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta                                                                                   Herbata-Kawa.pl s.c.

                                                                                   ul. Słodowa 4
                                                                                   83-400 Kościerzyna

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy.............….............. zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………........................................................

podpis konsumenta